PLUM s.r.o 

Lanové atrakcie                    


Naša spoločnosť PLUM s.r.o používa pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou už od začatia svojej činnosti v roku 1993 ako hlavný pracovný nástroj lanovú techniku. Požiadavky trhu časom priniesli aj potrebu prevádzkovať lanové atrakcie. Naše dlhoročné skúsenosti a vedomosti získané nielen počas výkonu prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou, ale aj pri športovej, speleologickej a horolezeckej činnosti nás logicky viedli k rozšíreniu portfólia o mobilné lanové atrakcie, ktoré pozostávajú z rôznych vysokých a nízkych lanových prekážok prispôsobených na požiadavky, mieru a miesto objednávateľa. Ich umiestnenie je na prírodných, prípadne aj umelých kotviacich bodoch. Dajú sa prevádzkovať počas celého roka kdekoľvek, podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa. Je to vhodný doplnok športového vyžitia pre firemné, obecné a mestské dni, ako aj pre školy v rámci využitia voľnočasových aktivít. Tieto lanové atrakcie dávajú možnosť adrenalínového vyžitia všetkým vekovým kategóriam.

O bezpečnosť na lanových dráhach sa starajú skúsení inštruktori.

Cena jednotlivých podujatí je vždy stanovená individuálne, na základe požiadaviek objednávateľa.

 

 

KONTAKT

e-mail: gabi@plumsro.sk  

web:     www.plumsro.sk  
 Tel:      0905 316 251