Stretnutie rytierov vín

             v Jablonove nad Turňou v Granáriu

                                   dňa 12.04.2014

 

 

https://www.hirek.sk/video/20140413200921/Borlovagrendek-talalkozasa-Szadalmason.html

 

Fotogaléria: Rád rytierov vín sv.Urbana

 

 

Gemersko-Turniansky Rád rytierov vín sv.Urbana

 

22. januára 2011 v Jablonove nad Turňou vo vínnej pivnici Granárium sa uskutočnilo založenie Gemersko - Turnianskeho Rádu rytierov vín sv.Urbana. Zakladateľmi rádu sú vinári, poskytovatelia služieb na Turnianskej vínnej ceste, ktorí zároveň propagujú vinárske tradície.

Práve ich zachovávanie je jednou z podmienok vstupu do rádu, rovnako ako aj tvorba kvalitného servisu pre návštevnákov Turnianskej vínnej cesty i celého Slovenského krasu.

V slávnostnom rúchu zložili prísahu Rytierskemu rádu a predstavili svoju vlajku a erb.

Gemersko-Turniansky Rád rytierov vín sv. Urbana nevzniká ako nová organizácia, vychádza z filozófie trorby regionálnych značiek, ktoré sú pre návštevníkov daných miest jednoznačným signálom.

  

  foto