Projekty

 

Projekt podporený z fondu:

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investujúca do vidieckych oblastí"

 

 

"Príprava tlače a propagačných materiálov"

Predmet projektu:

Sprievodca Turnianskou vínnou cestou

Mapa územia MAS KRAS

Papierová reklamná taška

Skladacie leporelo

 

 

"Marketing turistických služieb územia o.z. KRAS"

Cielom projektu je marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

v území OZ KRAS, a to cez informačný systém turistických služieb,

ktoré bude prezentované na internetovej stránke na báze geografického informačného systému /GIS/.