Turistické trasy: 

 
 

Červená:
Domica – Kečovo – Pod Dlhým bralom - Silická Brezová - Silická ľadnica – Silica – Rakaťa - Zajačia brána -Jablonovské sedlo - Krasové jazierko - Zádielska dolina - Zádiel - Dvorníky-Včeláre

 

Žltá:
Hrušov – Jablonovské sedlo

 

Žltá:
Silická ľadnica parkovisko – Silická ľadnica - Závozná, horáreň – Gombasecká jaskyňa – Slavec – Veľký vrch – Kružná

 

Žltá:
Domica – Viničný vrch – Pod Rakytníkom – Ardovo - Plešivec

 

Modrá:
Silica – Lukáčová bučina – Jovice – Rožňava

 

Modrá:
Pod Dlhým bralom – Pod Rakytníkom – Mestská priepasť – Plešivec – Ďulová – Gerlašská skala – Štítnik – Hrádok horáreň – Ochtiná

 

Zelená:
Mestská priepasť – Závozná, horáreň - Brzotínske skaly – Lukáčova bučina – Pod Dievčenskou skalou – Zajačia brána – Hrušov – Starý les /štátna hranica HU/

 

Zelená:
Plešivec – Drieňová studňa – S.Šebeková – Hrádok

 

Zelená:
Viničný vrch – Dlhá Ves – Gemerská Panica, žel.stanica – Bretka – Prielom Muráňa - Gemer