Rozprávkové kráľovstvo Slimáka Kraska

 

 

 

 

                      www.krasko.info

 

GEOCACHING

Mapa 

Skrýše

Tajnička

Cestovateľský pas

 

Spoločenská hra

 

 

Slimáčik Krasko dáva celému svetu na vedomie, že v novembri 2013 založil svoje „ Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska “ s trvaním na veky vekov. Kráľovstvo spája všetkých, ktorí majú fantáziu a zmysel pre humor, deti, mládež a dospelých, ktorí si zachovávajú ducha večnej mladosti, všetkých, ktorí sú ochotní šíriť slávu kráľovstva.

„Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska“ sa nachádza na juhovýchode Slovenska. Začína pri meste Moldava nad Bodvou a končí až za mestom Rožňava. V Slovenskom krase sú krásne a tajomné jaskyne, slnečné lúky plné kvetov a motýľov, lesy s nádhernými vtáčikmi a srnkami, ba aj vysoké planiny, z ktorých vidieť do diaľav. Tiež niekoľko riek a jazier, ale najmä všakovaké zaujímavé turistické cestičky a chodníčky.

Občanom kráľovstva sa môže stať každý, kto má rád rozprávky, povesti, príbehy a rád robí radosť druhým ľuďom. Má rád Slovenský kras, pozná jeho históriu, pamiatky a prírodné krásy. Svojou šikovnosťou, tvorivosťou a rozumom rozširuje bohatstvo kráľovstva. Občanom kráľovstva sa stáva každý dobrovoľne a jeho prijatie sa potvrdzuje rozprávkovým cestovným pasom. Čestné občianstvo kráľovstva sa udeľuje na návrh kráľa.

Kráľ, zvrchovaný panovník kráľovstva, sa ujíma vlády z vôle občanov. Kráľ dbá na to, aby jeho poddaní mali stále dôvod k spokojnosti, dobrej nálade a smiechu. Kráľ svoju vôľu vyjadruje sám alebo prostredníctvom svojho miestodržiteľa.

Kráľovstvo spravuje na príkaz kráľa miestodržiteľ a ním menovaná kráľovská rada. Okolo kráľa je sústredený kráľovský dvor, do ktorého budú vybraní občania, ktorí svojimi skutkami preslávili kráľovstvo za hranicami.

 
Kráľovstvo má svoj erb, svoju vlajku a pečať. Pravidlá ich používania stanoví kráľ. Kráľ môže zaviesť i používanie ďalších dokumentov, tlačív a propagačných materiálov a zároveň stanoviť pravidlá ich používania.
 
V rozprávkových kanceláriách môžeš získať pečiatky do svojho cestovného pasu. Za získané pečiatky Ťa odmeníme malým darčekom.

 

 

         Rozprávkové kancelárie

 

            
            
            
                

Obec

Adresa

Znakpečiatky

Dlhá Ves Privát Flanderová, Nová 194, Dlhá Ves
Tel: +421 905 913 158, web: 
www.privatflanderova.sk
husár
Hrušov Rybárska chata Hrušov, Tel: + 421 917 167,
web: 
rybarskachata.webnode.sk
drak
Jablonov nad Turňou GRANARIUM, 049 43 Jablonov nad Turňou 137, 
Tel: +421 905 981 918, web: 
www.granarium.sk
motýľ
Slavec Ubytovanie - Vidiecky dom NOSTALGIA Slavec,
049 11 Slavec č. 118, TEl: + 421 905 218 130,
web: 
www.ubytovanieslavec.sk
trpaslík brčkár
Gemerská Hôrka penzión Skalná Ruža, 049 12 Gemerská Hôrky
č. 104, Tel: +421 905 718 046,
web:
www.penzionskalnaruza.sk/penzion_skalna_ruza_-_kovirozsa_panzio/Uvod.html
Laco
kováč
Plešivec PIZZA PIAZZA Plešivec, Čsl. Armády 58, 049 11 Plešivec, Tel: +421 911 214 033, 
web: 
www.facebook.com/PizzaPiazzaPlesivec
kostolná veža
Bretka Skanzen Beretkei, Bretka č. 29,
Tel: +421 902 242 319  
web: 
skanzen-beretkei.webnode.sk
bocian
 v
 okuliaroch
Silica Obchodík Bosorkina dieľnička, Marcela Roháčová, 049 52 Silica 143, Tel: +421 908 178 295,
web: 
www.e-obce.sk/obec/silica/silica.html
kráľ
Silická Brezová Ľudovit Mezei - výroba pastierskych palíc,
049 11 Silická Brezová 28, 
Tel: +421 58 79 01 816, +421 915 609 728,
web: 
www.silickabrezova.ocu.sk/sk
sova