Výročná členská schôdza o.z.KRASTURIST

30.01.2009 13:29

Vznikla Turnianská vínna cesta

30. januára 2009 v Zádielskej pivnici sa stretli členovia, partneri a hostia o.z. Krasturist,

ktoré organizovalo informačné stretnutie na tému

" Vidiecky cestovný ruch na území Národného parku Slovenský kras".

 

Najdôležitejšou témou, ktorá sa na stretnutí prerokovávala, bol pripravovaný produkt

Turnianská vínna cesta a jej vyznačenie.

Trasa Turnianskej vínnej cesty je

Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre,Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou

 

Táto trasa bude vyznačená s informačými tabuľami, ktoré budú osadené v jednotlivých obciach.

Tabule budú obsahovať mapu vínnej cesty, erb a fotku obce, ako a jej krátku históriu.

Prezentácia informačných tabúľ a loga Turnianskej vínnej cesty bude 28.03.2009 na Regionálnej súťaži a výstavy vín v Jablonove n /T.