Letná turistická sezóna úspešne otvorená

20.05.2009 10:02

V dňoch 7-10.mája bola oficiálne otovrená letná turistická sezóna v juhovýchodnej časti NP Slovenský kras medzi obcami Jablonov n/T a Hrušov v krásnom prostredí Hrušovských rybníkov.Počas troch dní nabitých zaujímavým programom sa o hladký priebeh postaralo o.z.Krasturist, obec Hrušov a SRZ Rožňava s nasledovným programom:

7.5.2009 - Mega envirodeň - čisteie cyklistických a turistických chodníkov a povodie potoka

Turňa od Silickej Jablonice až po Turňu n/B, ktorej sa zúčastnilo

370 detí, desiatky dospelých, samosprávy obcí a podnikatelia, ktorým záleží na životnom prostredí

- stretnutie starostov obcí Hrušov s konferenciou o vidieckom turizme

za účasti ministra pôdohospodárstva

 

8.5.2009 - poľovnícka výstava a prehliadka miestneho múzea ľudových tradícii - pripravila obec Hrušov

- členovia o.z. Krasturist sa postarali o celodenný program pre španielskych

a slovenskych pedagógov, ktorí sa vydali za zaujímavosťami

Turnianskej vínnej cesty , a deň ukončila obec Hrušov májovou vatrou

 

9.5.2009 - sobota patrila rybárom a milovníkom gastronómie, pri hrušovských rybníkoch

sa konali tradičné preteky v love rýb udicou a medzinárodná súťaž

vo varení Halászlé, počas súťaže vystúpili miestne folklórne súbory a umelci,

ktorí sa postarali o dobrú náladu počas celého dňa

 

10.5.2009 - Návraty ku koreňom- pod týmto názvom sa nieslo stretnutie bývalých Hrušovčanov,

ktoré organizovala obec Hrušov a reformovaná cirkev

FOTO