Egerszalók

25.02.2009 18:03

V dňoch 21-22. februára sa členovia o.z. Krasturist zúčastnili infocesty "História a súčasnosť vinárstva v obci Egerszalók".

Poznatky z tejto cesty, ktorú pripravila CA Regiountour budú použité pri realizácii novovytvoreného produktu cestovného ruchu

"Turnianska vínna cesta".