Odhalenie informačných tabúľ 28.03.2009 Jabnlonov n/T