Hrad Turňa n/Bodvou

 

 hrad Turňa, Thorna, Tornauara, Torna, Turňa nad Bodvou

Charakteristika

Zrúcanina hradu na krasovom kopci (375 m), vybiehajúcom zo Zádielskej planiny na juh nad Turniansku kotlinu. Lokalita je priamo nad mestom Turňa nad Bodvou, len 5 km od hranice s Maďarskom.

História

Hrad vznikol pravdepodobne v polovici 13. storočia, po zrušení pôvodného kráľovského dvorca. Postavili ho po tatárskom vpáde na ochranu cesty vedúcej z Gemera na Spiš. Lokalitu dostal predchodca rodu Tornayovcov ako odmenu za služby, ktoré preukázal pri obrane krajiny počas vpádu Tatárov do Uhorska. Jeho môžeme považovať za stavebníka kamenného hradu. Obec bola dovtedy tiež kráľovským majetkom. V listinách sa uvádza, že hrad postavili až v roku 1357, keď sa obec stala strediskom hradného panstva. Vtedajší majiteľ Ján Tornay však hrad v tomto roku rozšíril a opravil. Išlo teda o prestavbu staršieho hradu, ktorý Rodine Tornayovcov patril do roku 1406. Po vymretí rodu, ktorý si odvodzoval svoje meno od názvu lokality, hrad získal na krátky čas Štefan Šafár z Branča (1409), od ktorého majetky získali Bebekovci. Okolo roku 1448 ho obsadili Jiskrove vojská. Imrich Zápoľský kúpil hrad v roku 1476 a príslušníci tejto rodiny vlastnili tunajšie majetky do 1531. V rokoch 1540-50 vykonali na objekte nové opevňovacie práce, ktoré si vynútilo turecké nebezpečenstvo. Bol súčasťou veľkej proti tureckej pevnostnej sústavy, patriacej k pohraničným hradom. Napriek týmto stavebným prácam Turci hrad v roku 1652 obsadili. Za stavovského povstania v 17. storočí, vedeného Thökölym, dal generál Schultz v roku 1685 hrad zbúrať. Odvtedy je v ruinách. O jeho obnovu sa snaží združenie na záchranu Turnianskeho hradu, podľa projektu pamiatkovej obnovy zo 70tych rokov minulého storočia. 

Oceľoryt Ľ.Rohbocka z r.1856 

Oceľoryt Ľ.Rohbocka z r.1856 

Kresba hradu a okolia z 19.storočia

Starý akvarel z 19.storočia

Exteriér

Najstaršou časťou areálu je v jeho jadre stojaca hranolová veža, pôvodne prístupná len z výšky prvého poschodia. Mala vlastné opevnenie. V roku 1357 hrad rozšírili o nový gotický palác, situovaný severne od veže, s ktorým bola pravdepodobne spojená. Mladší palác stál na východnej strane nádvoria. Pri veľkej renesančnej prestavbe postavili na juhozápadnej strane delovú baštu a dve bašty na juhu a východe. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj mohutný severozápadný bastión, chrániaci hrad od prístupu.  

Pôdorys D.Menclovej

Súčasný stav

Zo stredovekého hradu dodnes stoja múry jednotlivých objektov (bašty, múry opevnenia, paláce, veža) a v teréne je viditeľná skladba jednotlivých priestorov. Klenby a architektonické detaily sa nezachovali, ale je tu pekná nohavicová strieľňa a poznateľná je aj šírka cesty, ktorou bol hrad sprístupnený - v skalnom podloží sú vyjazdené stopy po kolesách vozov. Hrad by si zaslúžil dôkladné očistenie od stromov a náletových drevín, ktoré znepríjemňujú pohyb po areáli. Na SZ bastióne vidno stopy po odkopávaní závalu a výrube drevín. Uvidíme, ako časom dopadne jeho konzervácia a držíme záchranárom palce.

Celkový pohľad od cesty

vľavo veža, vpravo JZ bašta

pohľad z východu

palác a východné bašty

prístupová cesta v skale

mohutný bastión a časť vstupu

veža z bastiónu

hospodárska budova v dolnom hrade

vľavo veža a vpravo hosp. budova

palác a záp. bašta

ten istý pohľad v zime

časť paláca na západnou baštou

interiér hosp. budovy

interiér paláca pri záp. bašte

palác a východná bašta

časť klenby v paláci

východná bašta, v pozadí palác

interiér východnej bašty

vých. bašta a vonkajšie opevnenie

nohavicová strieľňa v dolnej časti hosp. budovy

Prístup

ŽSR a SAD Turňa nad Bodvou. K zrúcanine hradu vedie od zástavky ŽSR na hrad, cesta trvá 3/4 hodiny a vedie po pôvodnej prístupovej ceste. Parkovisko pri motoreste pod hradom.

Okolie

Blízke hrady: JasovHradný kopec je chráneným náleziskom so škrapovým poľom, teplomilnou skalnou stepou a lesostepou drieňových dúbrav, s výskytom endemitu - rumenice turnianskej a inej zriedkavej kveteny a živočíšstva. Východisko do Slovenského krasu - do Zádielskej a Hájskej doliny i na Zádielsku a Jasovskú planinu.  , Krásna Hôrka.

Zaujímavosti

Turňa nad Bodvou - mesto v západnom výbežku Košickej kotliny, vybiehajúcej pod planiny Slovenského krasu, 10 km od Moldavy nad Bodvou. Pôvodne príslušenstvo hradného panstva, neskôr poddanské mestečko (1476) s námestím, na ktorom stáli domy remeselníkov. Dodnes si však zachovalo charakter vidieckeho sídla s kostolom a kaštieľom. 
Kostol - gotický, postavený začiatkom 14. storočia, začiatkom 15. storočia rozšírený, začiatkom 16. storočia rozšírený v lodi a v 18. storočí upravovaný. Neskôr aj v rokoch 1889 a 1930. Jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom a polygonálne uzatvoreným presbytériom, severnou kaplnkou so štvorcovým presbytériom, pristavanou sakristiou a prestavanou vežou.