Odhalenie iformačných tabúľ "Turnianska vínna cesta"

28.03.2009 13:20

28. marca 2009 v obci Jablonov n/ T sa uskutočnilo slávnostné odhalenie informačných tabúľ k nosnému produktu cestovného ruchu na území Gemersko-Turnianskeho krasu " Turnianska vínna cesta". Tento produkt využíva existujúcu tradíciu vinárstva v regióne. Hostia a vinári z regiónu boli oboznámení so stratégiou Turnianskej vínnej cesty. V stánku Krasturistu bola pripravená prezentácia regionálnych produktov a ukážka remeselníckych činnosti. S ochutnávkou regionálnych vín a domácich koláčov boli naši návštevníci nadmieru spokojní,  za čo patrí vďaka organizátorom a to o.z. Alma-centrum Jablonov n/T a o.z. Krasturist.