Megaenvirondeň

07.05.2009 20:00

Najväčšia environmentálna akcia na vyčistenie potoka Turňa s názvom "Megaenvirondeň Turnianskej doliny" sa konala 07.05.2009.

O jej úspešný priebeh sa postarali Krasturist o.z. a Alma-centrum.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie kvalitnejšieho životného prostredia a čistého toku potoka Turňa.

Do projektu boli zapojené hlavne deti zo škôl Hrušov, Jablonov n/T, Hrhov, Dvorníky a Turňa n/Bodvou.

370 deti zbieralo odpady a smetí, čistili koryto a  brehy potoka .

Partnermi projektu boli:

AGRÁR s.r.o. Jablonov n/T ,  DOMITRI, spol s r.o. , AGREKO s.r.o. Hrhov, BRV s.r.o. Moldava n/B, FURA