Informačné stretnutie

30.01.2009 14:08

Vznikla Turnianska vínna cesta

30. januára 2009 sa v Zádielskej pivnici stretli členovia, partneri a hostia
o.z. Krasturist, ktoré organizovalo informačné stretnutie na tému
" Vidiecky cestovný ruch na území Národného parku Slovenský kras"
Hlavnou témou, ktorá sa na stretnutí prerokovávala, bol pripravovaný produkt
Turnianska vínna cesta a jej vyznačenie.

 

Trasa Turnianskej vínnej cesty je
Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou

 

Táto trasa bude vyznačená informačnými tabuľami, ktoré budú osadené v jednotlivých obciach.
Tabule budú obsahovať mapu vínnej cesty, erb a fotku obce, ako aj jej krátku históriu.

 

Prezentácia informačných tabúľ a loga Turnianskej vínnej cesty bude 28.03.2009
na Regionálnej súťaži a výstavy vín v Jablonove n/T.