Náučný chodník Krasové javy Hôrky

 

 
                            Náučný chodník
                          Krasové javy Hôrky
 
Hôrka je najjužnejší výbežok Koniarskej planiny Národnodného parku Slovenský kras.
Prvý informačný panel náučného chodníka sa nachádza pri penzióne Skalná ruža v Gemerskej Hôrke.

Dĺžka náučného chodníka je 8,8 km, cca trojhodinová, stredne ťažká trasa. Má 10 stanovíšť a 90 ilustračných fotografií.

Na trase nájdete najtypickejšie krasové formy ako závrty, slepú dolinu s ponorom, jaskyne, škrapy, škrapové polia, priepasti, kaňony, rozsiahle planiny i krasové vyvieračky na