II.Festival vyberania desiatkov z úrody 25.09.2010