I.Festival odovzdávania desatkov z úrody 26.09.2009